Měli byste zájem využít ve „Veselém čertíkovi“ služby poradenského psychologa?

14.09.2012 20:45

Psychologické poradenství by zahrnovalo konzultace rodiče s psychologem na témata, která se týkají výchovy dítěte podle individuální potřeby – např. problémy se spánkem, jídlem, hyperaktivním chováním, sourozenecké vztahy atd., konzultace v oblasti rodinných a rodičovských vztahů, dále např. problematiku školní zralosti, nadání, případně diagnostiku a screening odchylek vývoje.  

V případě zájmu prosím o vyjádření Vašeho názoru zde

Děkujeme