Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v MC a RK Veselý Čertík z.s., Národních hrdinů3, Dolní Počernice

 

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové

nabídky a služeb našeho centra.

2. Osobní údaje nám svěřené:

chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či

organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;

likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku

a služby našeho centra.

 

Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky

a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech

a službách našeho centra a mohli je využívat. Zpracování osobních dat podléhá pravidlům

uvedeným na našich webových stránkách.

 

Zásady ochrany osobních údajů.

 

MC a RK VESELÝ ČERTÍK z.s.

IČO: 26576058

Sídlo provozovny : Národních hrdinů 3, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9

e-mail: info@veselycertik.cz

tel.: 777 176 642

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich registrací do kurzů.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Právním důvodem tohoto zpracování je registrace a účast v kurzech pořádaných MC a RK Veselý čertík z.s. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 5 let.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách kurzů a akcí , zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

V Praze dne 5.9.2022

 

Správce

MC a RK Veselý čertík z.s.