Podpořte nás - formy spolupráce

 

Rádi přivítáme jakoukoliv formu podpory

 

  • výtvarné potřeby (bílé i barevné papíry, lepidla, pastelky, vodovky,  štětce, barvy na obličej, zbytky různých materiálů využitelných k dětskému vyrábění apod.)

  • kancelářské potřeby (papíry, obálky, průhledné desky, tonery do tiskárny či kopírky, možnost kopírování či tisku apod.)

  • hračky či hry (hračky pro děti v dobrém stavu (prosíme ne plyšáky)

  • dětské odměny a ceny: drobné hračky, sladkosti či jiné věci (i reklamní), které bychom mohli využít jako odměny při námi pořádaných soutěžích a hrách pro děti (například omalovánky, pastelky, bublifuky, balónky apod.)

  • drobné občerstvení či hygienické potřeby (čaj, káva, sirupy, balená voda, papírové ubrousky či kapesníčky, jednorázové kelímky či talířky apod.)

  • darování či slevu na Vámi poskytované služby či produkty

 

 

Jiná spolupráce

 

Máte zajímavé dovednosti či znalosti, které bychom mohli využít pro chod našeho klubu či pro uspořádání besedy nebo kurzu? Rádi Vás mezi námi uvítáme.

 

Možnosti a podmínky odpočtu z Vašich daní

 

Dar Vám může při splnění určitých podmínek snížit Váš daňový základ.

 

Na Váš dar (finanční i věcný) Vám vystavíme darovací smlouvu, na základě které můžete dar zohlednit ve svých daních.

 

Uvedeme Vás také v seznamu dárců na webových stránkách, v našem rodinném centru a ve výroční zprávě (pokud si to nebudete přát jinak).

 

  • Dárce – fyzická osoba  - může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 

  • Dárce – právnická osoba - má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

 

  • Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku.

 

  • Sponzorský příspěvek je, na rozdíl od darování, založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

 

Dárce na rozdíl od sponzora dává neziskové organizaci najevo, že podporuje její činnost bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

 

V rámci sponzorské spolupráce nabízíme

umístění Vašeho loga či jiné reklamy v prostorách rodinného klubu Veselý čertík,

propagaci Vaší firmy na jednorázových akcích rodinného klubu Veselý čertík,

umístění Vašeho loga či banneru na našich webových stránkách.

 

Darovací či sponzorskou smlouvu Vám rádi vystavíme, neváhejte nás kontaktovat: 

 

 info@veselycertik.cz  +420 777 176 642